Takeuchi Seihō - Japonica Graphic

Takeuchi Seihō

Takeuchi Seihō (1864 -1942)
 
Tabby Cat - Japonica Graphic