Takeuchi Seihō - Japonica Graphic

Takeuchi Seiho

Takeuchi Seiho (1864-1942)
 
Tabby Cat - Japonica Graphic